amin. yüce Allahın; zatının, sıfatının, esmasinın ve efalinin sonsuzluğunca şükürler olsun.