Gusül abdesti kimlere farzdır

hocam gusül abdesti kimlere farzdır bi de cüniplikten kurtulmak için banyo etmek yeterli midir


A) “Gusül abdesti kimlere farzdır”?

1. Bildiğiniz gibi dinî literatürümüzde gusül, bütün bedenin yıkanması, yani boy abdesti alınmasıdır. Buna fıkıhta taharet-i kübra (büyük temizlik) da denir. Böyle bir temizliği gerektiren durum ise cünüplüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüplük hali de, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden dolayı meydana gelir.

Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden aynlıp, şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da, İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e (rahımehumallah) göre, gusletmek gerekir. Fakat İmam Ebu Yusuf'a (rh.) göre gusül gerekmez.

2. Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin, şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve sonra dışanya akıtmakta, misafir ve soğukta bulunanlar için İmam Ebu Yusuf’un (rh.) görüşünü seçmekte/uygulamakta kolaylık vardır. Bu yönden bu görüşün tercih edilmesini uygun görenler vardır.

3. Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Cinsel ilişki halinde sünnet yerinin veya o kadar bir kısmın duhulü ile, buluğ çağına ermiş erkek ve kadının gusletmeleri gerekir. Meninin gelip gelmemesine bakılmaz. Bunlardan yalnız biri buluğ çağına ermiş ise sadece ona gusül gerekir, diğerine gerekmez. Ancak büluğ çağına yaklaşmış bir devrede ise, yıkanmadan namaz kılmasına izin verilmez. Namaza devam için taharette tedbirli olmak lazımdır. Bu ve buna benzer hangi haller olursa olsun, ihtiyat olan yol gusletmek suretiyle şüpheli hallerden sakınmaktır.

4. Uykudan uyanan kimse, yatağında, çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır:

- Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. Yaşlığın meni olup olmamasında şüpheye düşmesi bir önem taşımaz. Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde, yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül gerekmez. Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. Bu mesele İmam Ebû Yusuf'a (rh.) göredir, İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e (rahımehumallah) göre, gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa, gusl etmesi icap etmez. Fakat meni olduğunu biliyor veya şübheye kapılıyorsa, gusletmesi gerekir. İhtiyata uygun olan da budur. Onun için fetva da buna göredir.

5. Yatağından uyanıp kalkan kimse, ihtilâm olduğunu hatırladığı halde, tenasül organında bir yaşlık görse gusletmesi gerekir. Ayakta veya oturduğu yerde uyuyan kimse, uyanıp da bu organında bir yaşlık görse, bakılır:

- Eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaati varsa veya uyumadan önce bu organı hareketsiz bir halde idi ise, gusletmesi gerekir. Fakat böyle bir kanaati yoksa ve tenasül organı da önceden uyanık durumda idi ise, gusletmesi gerekmez. Bulunan yaşlığın mezi olduğuna hükmedilir. Çünkü organın uyanık olması, mezinin çıkmasına sebeb olur.

6. Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da, kendisinde meni bulacak olsa, gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa yıkanması gerekmez.

7. İdrarını yaparken, tenasül organı uyanık olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez, çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.

8. Bir erkek veya bir kadın rüyada ihtilâm olsa da, meni dışarıya çıkmış olmasa, yıkanmak gerekmez. İmam Muhammed'e (rh.) göre, böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması gerekir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır.

9. İhtilâm olan veya cinsel ilişkide bulunan bir kimse, idrarını yapmadan veya çokça yürümeden veya yatıp uyumadan yıkansa da, sonra kendisinden meninin arta kalan kısmı çıkacak olsa, ikinci kez yıkanması gerekir. Fakat idrarını yaptıktan veya epeyce yürüdükten veya uyuduktan sonra şehvetsiz olarak gelecek meni guslü gerektirmez. Çünkü bu durumda o meni, yerinden, şehvet olmaksızın ayrılmış bulunur. Yine bir kadından, yıkandıktan sonra, kocasının menisi çıkacak olsa, tekrar gusletmesi gerekmez.

10. Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse, uyandıkları zaman ihtilam olduklarını hatırlamayarak yatakta meni gibi bir yaşlık görseler veya kurumuş meni görüp de o yatakta kendilerinden önce başka bir kimse yatmış olsa bu durumda meninin kime ait olduğu bilinmese, her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir.

11. Şehvet olmayıp da dayaktan/dövülmeden, ağır bir yük kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez. (Şâfiîlerin dikkatine: İmam Şâfî'ye göre bu hallerde de gusül gerekir.)

12. Yerinden şehvetle ayrılan bir meni, bedenin dışına veya dış hükmünde olan yere çıkmadıkça gusül gerekmez.

13. Bâkire bir kızın bekaretini yok etmemek sureti ile yapılan bir ilişkide, meni gelmeyince gusül gerekmez; çünkü bekaret, sünnet yerine kadar duhule engel olmuş demektir.

14. Cünüplük, hayız veya nifas (lohusalık) halinde iken, gayrimüslim bir kadın veya gayrimüslim bir erkek ihtida etse (Müslüman olsa), gusletmesi farz olur. Hayız veya nefseliği son bulmuş olsa da, yıkanmamış bulunsa, yine gusül gerekir. Fakat yıkanmış bulunan ya da henüz cünüplük, hayız ve nifas haline düşmemiş olan erkek veya kadın gayrimüslim ihtida etse, yıkanması (vacip değil) mendup olur. [Bkz. Bilmen, Ö.N., Büyük İslam ilmihali, Gusül Ve Guslü Gerektiren Haller]

***

B) “Cünüplükten kurtulmak için banyo etmek yeterli midir”?

Sorunuzun bu kısmını tam olarak anlayabilmiş değilim. Yani cünüplükten kurtulup temizlenmek için banyo yapıp yıkanmanın dışında ne yapılabilir ki?

Temizlik için su asıldır. O olmazsa şayet hükmî temizlik için malum teyemmüm yapılır. Suyun olduğu yerde ise teyemmüm geçersizdir.

Suyla yıkandığı halde temizlenemediğini düşünen bir insan, olsa olsa vesvese illetiyle malûldur, tedavi olması gerekir. Hadi daha ilerisini söylemeyelim… Bu hastalık için de bkz. http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-1031.html


kadın, Teyemmüm, hayız, nifas, cünüp, banyo, kız, Sarhoş, Rüya, şüphe, uyku, su, meni, idrar, dayak, büluğ, ihtilam, organ, Gusül abdesti kimlere farzdır, taharet-i kübra, mezi, yatak, akıntı, tenasül, yaşlık, uyanık, yük, bâkire,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU