Sorular | Soru sor

Şart olsun sözüyle talak

selamün aleyküm muhterem hocam! Bir kardeşimiz karısına (şart olsun seni daha tarlaya götürmeyeceğim )demiş .şimdi hırsı geçince aklı başına gelmiş ve diyorki ben ne yapacağım şimdi.?Eğer karımı tarlaya götürürsem karım boş olurmu?onun adına cevabınızı bekliyorum.Selam ve dua ile...

Ve aleyküm selam.

Kıymetli kardeşim;

“Şart’ kelimesinin boşama manasına geldiği bilinen bir yerde, ‘şart olsun’ sözüne bağlanan bir boşama ile ric’î talak vuku bulur. [Bkz. Netice Fetvaları, Hulâsatü’l-Ecvibe, 1, 55]

Eğer o yörede bu kavram boşama anlamında kullanılıyor ve onun da maksadı boşama şartı ise, hanımına, “şart olsun seni daha tarlaya götürmeyeceğim” dediğine göre, götürmemesi gerekir. Her ne zaman götürürse “talâk-ı ric’î” ile karısı boş olur.

Çünkü “şart”ta kullanılan “daha tarlaya götürmeyeceğim” ifadesi, zamanları kuşatıcı yani hâl ve istikbali de şumûlüne/kapsamına alan bir sözdür. Dolayısiyle her ne zaman hanımını tarlaya götürecek olsa, boşama meydana gelir. Tekrar nikahlayıp gene götürse, gene boşama vaki olur. [Bkz. Behce Fetvaları, Hulâsatü’l-Ecvibe, 1, 59] Boşama ile ilgili detaylı bilgi için bkz. http://kitap.ihya.org/fetvalar/konu-881.htm

Talâk-ı ric’îden yani ric'î boşamadan sonra erkek hanımına, iddet müddeti içinde (Hanefîlere göre üç âdet dönemi, Şâfiîlere göre ise üç temizlik süresi bitmeden),

- "Sana dönüyorum",

- "Evliliğimizi devam ettirmek istiyorum" gibi sözlerle…

Veya söze gerek kalmadın eşini öpmesi, şehvetle yaklaşması ya da cinsî yakınlıkta bulunması gibi davranışlarla evlilik hayatına fiilen geri dönebilir, yeni bir nikâh gerekmez. Yani kavlî veya fiilî olarak dönüş yapmak/yapabilmek mümkündür

Bu dönüşün şahitlerle tesbit edilmesi, İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve İbn Hazm'a (rahımehumullah) göre şarttır. Hanefî ve Mâlikî mezhepleri ise bunu şart olarak görmez, müstehap kabul ederler. Yani şahitlerin olması ric’at/dönüş için şart değil, sünnettir, güzel görülmüştür.

iddet, istikbâl, fiili, kavli, hâl, Şart olsun sözüyle talak, şart olsun seni daha tarlaya götürmeyeceğim, ric’î talak, boşama şartı, zamanları kuşatıcı, şumûl, üç âdet dönemi, üç temizlik süresi, dönüş, Sana dönüyorum, öpme, şehvetle yaklaşma, cinsî yakınlık,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

MollaCami.Com