Sorular | Soru sor

Oruç ve ihtilam

Rüyada ihtilam oldum orucun akıbeti nedir


Orucunuz bozulmaz, ancak cenabet olduğunuz için sür’atle yıkanmanız gerekir. Gerçi kendisine gusül farz olan kimse, gusülden önce gereken işleri yapabilir, temizlikte bulunur, hatta yemek dahi hazırlayabilir, bunlar mubahtır.

Fakat mü’min, bulduğu ilk fırsatı hemen değerlendirip en kısa zamanda guslünü yapması iyidir. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), meleklerin, kâfirlerin cenazesinde rahmet ve hayır anarak bulun-mayacaklarını, safran süren ve cünübün yanında da bulunmayacaklarını haber vermiştir. [Bkz. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi, 14/252] Maamafih bazı âlimler, buradaki cünüplükten kastın, cünüp olduktan sonra abdest almamak, yıkanmakta gevşeklik göstermek gibi haller olduğunu da ifade etmişlerdir.

Velhasıl kişi, cünüplüğünü bir namaz vakti çıkıncaya kadar geciktirmemelidir. Zira bir namaz vakti geçirmeden yıkanmak farzdır.

farz, Gusül, Yemek, oruç, fırsat, ihtilam, abdest almamak, kâfirlerin cenazesi, safran,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

MollaCami.Com