Sorular | Soru sor

GUSÜLDE YANLIŞ

Hocam gusül abdesti alırken ters aldım yani başı yıkadıktan sonra önce sağ omuz sonra sol omuzu ve sonra bütün bedeni yıkamamız gerekirken ben ters yaptım önce bütün bedeni sonra sağ omuz ve sol omuzu yıkadım kabul olur mu ve bu durumda ayaklar ne zaman yıkanmalıdır?


Sorunuzun kısa cevabı: Anlattığınız şekliyle aldığınız gusül abdesti geçerlidir. Ayaklar, yıkandığınız yerin durumuna göre ya normal abdest sırasında yıkanır ya da en sona bırakılır.

Meselenin detaylı izahı

1- Gusül abdestinde tertibe riayet (Hanefi’de) sünnettir. Şöyle ki:

Evvela gusül abdesti almaya niyet etmek ve Besmele çekmek... Daha sonra iki elini ve avret mahallini tertemiz yıkamak… Eğer vücûdunda necaset türü başka bir şey varsa onları gidermek ve aynen namaz abdesti gibi abdest almak da sünnettir. Sonra suyu başına ve vücûdunun diğer yerlerine dökerek üç defa yıkamak gerekir. Sahih olan kavle göre, birinci yıkama farz, diğer iki yıkayış ise sünnettir.

Suyun dökülüş sırası şöyledir: Önce üç defa başa, sonra üç defa sağ omuza, sonra üç defa sol omuza ve diğer yerlere dökülür. (Bazı rivayetlerde önce sağ omuza, sonra sol omuza, en son olarak da başa diye de sıralama vardır. Böyle de yapılabilir.) Rasûl-i Ekrem Efendimizin (s.a.v.) gusül abdestinde bu tertibe riayet ettiği bildirilmiştir.

Şâfiîlerde abdestte tertibe / sıraya riayet farzdır. Tertibe uyulmaz sıra terkedilirse, farz terkedilmiş olacağından, abdest olmaz yenilemek gerekir. Yani yeni baştan sıraya dikkat ederek abdest almak lâzımdır. Ancak gusül abdesti için tertip şart değildir. Bu bakımdan gusül abdesti alan kişinin tertibe riayet etmese de abdesti geçerlidir.

Hanefî mezhebinde ise, abdestte tertibe riayet sünnettir. Bu itibarla yıkamalarda atlamalar olsa, önceki sonraya sonraki öne alınsa abdestin sıhhatine zarar vermez, yenilemek gerekmez. Abdest geçerli olur, onunla kılınan namaz da sahihtir. Fakat dikkatsizlikten dolayı terkedilen sünnet sevabından mahrumiyet bahis mevzuu olur.

İmamlık yapacak olanlar, cemaat içinde Şâfiîlerin de bulunacağını düşünerek abdestlerini alırken onların mezhebine göre de bozulmayan şekilde ve tertipte almalılar.

Gerçi Şâfiî’nin Hanefî’ye, Hanefî’nin de Şâfiî’ye cemaat ve imam olması caizdir. Ancak, herkes kendi mezhebine göre, imamın abdest ve namazında bir bozukluk görmediği takdirde böyledir. Görürse iktida sahih olmaz. Burada şüphe muteber değildir. Bizzat görmek şarttır.

2- Gusülde ayakların yıkanması…

Gusül abdesti alan kimsenin, yıkandığı yerde ayaklarının altında su birikip kalıyorsa, oradan çıktıktan sonra en son ayaklarını yıkar. Ayaklarını yıkamayı geriye bırakmasının sebebi budur. Eğer bir tahta veya taş üzerinde ya da (günümüz banyolarında olduğu gibi) düzenli, temiz bir yerde gusül abdesti alıyor, müsta'mel (kullanılmış) su ayak altında birikmiyorsa, ayaklarını yıkamayı sonraya bırakmaz. Normal olarak abdestini alırken tertip üzere ayaklarını da yıkar.

farz, Gusül, sünnet, necaset, ayaklar, ters, tertibe riayet, sağ omuz, sol omuz, bütün beden,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

MollaCami.Com