Sorular | Soru sor

Gusül abdesti

Zevk suyu gusül abdestini bozar mı bozarsa ne şekilde bozulur? normal abdest de bozulur mu hocam?


Hz. Ali (r.a.), Rasûlullah Efendimizden (s.a.v.) mezi (zevk suyu) ile ilgili soru sormuş. O da; "Mezi abdesti (bozar, yenilemeyi) gerektirir, meni ise guslü icap ettirir" [Tirmizi, Sünen, Tahare, 83] buyurmuşlardır.

Meziden dolayı gusletmek, yani yıkanmak gerekmez. Ancak mezi abdesti bozar. Bunun için abdesti yenilemek gerekir.

Bu hususta gelen hadislerde işâret edildiği üzere, mezinin bulaştığı yerleri yıkamak icâb eder. Çünkü mezi idrar gibi necistir. [İbnü’l-Humâm, Şerhu Fethi’l-Kadir, Mısır 1315, I, 46; Vehbe ez-Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuhu, Dımaşk, 1989, I, 368]

Abdest, Gusül, meni, bozar, mezi, zevk suyu, guslü icap ettirir,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

MollaCami.Com