Sorular | Soru sor

Sümkürürken bir miktar kan gelmesi

Selamün aleykum saygı değer hocam. Abdest aldıktan sonra iyice temizlemek burnumu sürkürüyorum az miktarda kan geliyor. ancak kanama felan yok bir sefer geliyor başka gelmiyor. bu her zaman olmuyor elbette bazen gerçekleşiyor. burnumda olan bir kan birikintisi yada kan pıhtısı olabilir. böyle durumda abdestimiz bozuluyor mudur tekrar almak gerekir mi. Şimdiden teşekkür ederim. Allahu teala hazretleri hizmetlerinizde kolaylık versin. Hayırlı günler.


Ve aleyküm selam.

Neden abdest aldıktan sonra sümkürüyorsun? Âdaba uygun değil yaptığın. Abdest alırken burnuna su verme esnasında sümkürüp temizlesene burnunu. Abdestin âdâbına uygun olan budur. Üç defa sağ el ile burna su çekilir, ki sünnettir, sonra da sol el ile çevreyi rahatsız etmiyecek şekilde sümkürüp temizlenir.

Sümkürüldüğünde burundan bir mercimek tanesi büyüklüğünde pıhtılaşmış kan çıkarsa, abdest bozulmuş sayılmaz. Daha büyük olursa, çoğu fakihlere göre abdest bozulur. el-Hulâsa ve el-Fetâvâ’l-Hindiyye'de de ayni fetvaya yer verilmiştir. [Bkz. Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi, Konya, 1, 36-37]

Ancak ağızdan ve burundan, ön ve arkadan ya da herhangi bir organdan sıvı halinde kan çıkması abdesti bozar. Mesela;

Akıcı bir halde ağızdan ve burundan çıkan kan, tükürükten-sümkürükten fazla veya ona eşit ise, abdesti bozar, değilse, bozmaz. Bu da çıkan ifrazatın renginden anlaşılır.

Diğer yerlerden çıkan kan ise, çıkış yerinden yanlarına taşınca abdesti bozar. İğne ucu gibi çıkıp da yerinde kalan kan damlası abdeste mâni olmaz. Bu miktar kanın, el veya parmak ile silinmesi de abdeste zarar vermez.

Yaradan çıkan irin ve sarı sular da hüküm bakımından aynıdır. Buna göre mesela traş olurken ya da yara gibi başka sebeple çıkan kan, çıktığı yerin kenarına ulaşır / taşarsa abdest bozulur, ulaşmazsa bozulmaz.

Vücuttaki kabarcıklardan çıkan saf su da, sahih görüşe göre, kan hükmündedir. Diğer bir görüşe göre böyle bir suyun çıkması abdesti bozmaz. Bu görüşe uyuldugu takdirde, çiçek ve uyuz hastalıklarına tutulmuş olanlar için bir kolaylık vardır. Zaruret halinde bu görüşle amel etmekte bir mahzur / sakınca olmadığı, Şemsü’l-Eimme İmam Hulvanî'den (rh. v. 250 / 864) nakledilmiştir.

Abdest, el, organ, parmak, saf su, sıvı, silinmesi, irin, sarı su, kabarcıklar, traş, çiçek, uyuz, sümkürürken bir miktar kan gelmesi, pıhtı, Üç defa sağ el ile burna su çekilir, sünnettir, sonra da sol el ile çevreyi rahatsız etmiyecek şekilde sümkürüp temizlenir, Abdestin âdâbına uygun olan budur,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

MollaCami.Com