Sorular | Soru sor

Hayızlı ya da nifaslı kadın Ayetü'l-Kürsî okuyabilir mi?

Kadınlar, lohusa veya âdetli/regilken cinlerden korunmak maksadıyla Ayetü'l-Kürsî okuyabilir mi?


Cünüp, âdetli veya lohusa olan kadın, Kur’ân âyetlerinden hiç birini okuyamaz, caiz değildir. Bu hususta Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyururlar: “Cünüp ve âdetli kadın Kur’ân’dan hiçbir ayeti-sureyi Kur'an niyetiyle okuyamaz.” [İbni Mâce, Sünne, Tahâret, 105] Hatta bir âyetten daha az bile olsa okuyamazlar.

Ancak dua-niyaz, hamd u senâ, Allah’a sığınma, zikir manasını muhtevi (içeren), ahkâm ifade etmyen ayetleri-sureleri bu niyetle okumaları caizdir. Ayetü'l-Kürsî, Fatiha-i şerife, İhlâs, Felak ve Nâs sureler vb ayetler de bunlardandır. Fakat, hüküm ve haber bildiren âyetler duâ-niyaz-iltica, hamd u senâ ve zikir maksadiyle de olsa okunamaz.

Bunun yanında, Kelime-i Şahâdet, Kelime-i Tevhid getirebilir, istiğfar-salavât-ı şerife okuyabilir, zikir cümlelerini bir veya birden fazla okumaları da caizdir.

Hanımların bugünlerde Kur’ân-i Kerim'in dışında tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî kitapları ellerine almaları İmam-ı Âzam'a (rh) göre caizdir. Ancak bu kitapların içinde bulunan âyetlere el sürmemeleri gerekir.
Kur’ân âyetlerinin bu durumda iken yazılması meselesinde el-Feteva’l-Hindiyye’de şu kayıtları görüyoruz:

“Cünüp veya hayızlı olanların yazmakta oldukları satırların arasına Kur’ân’dan bir âyet yazmaları mekruhtur. Fakat yazdıkları bu âyetleri okumazlarsa mekruh olmaz."

İmam Muhammed (rh.) ise, 'bu kimselerin Kur’ân yazmamaları bana göre en sevimli davranıştır', diyerek bu hususta ihtiyatlı ve dikkatli olmayı tavsiye etmektedir.

Buna göre, Besmele de -bazı âlimlere göre- Kur’ân’dan bir âyet olduğundan hayızlı iken yazılmaması daha isabetli olur.

Hangi mezhebe bağlı olursa olsun, bu haldeki bir kadın Kur’ân’ın bir âyetine bile el süremez. Ancak Kur’ân’a yapışık olmayan temiz bir bez ya da kâğıtla tutabilir Mushaf-ı şerifi.

Geniş ve detaylı bilgi için bkz. http://www.mollacami.com/konu/buyuk-hades-uzere-bulunanlara-haram-olan-9924.html

dua, Âyetü'l-Kürsî, Kelime-i tevhîd, İhlâs, Felak, Nâs, hayız, nifas, regil, hamd u senâ, zikir, Kelime-i Şahâdet, istiğfar, salavât-ı şerife, http://www.mollacami.com/konu/buyuk-hades-uzere-bulunanlara-haram-olan-9924.html],

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

MollaCami.Com