Vehhabilik ve Vehhabiler

S.A. Hocam, işim-mesleğim gereği 5-6 yıldır Suudi Arabistan'da bulunuyorum. Bekârım. Burada evlenmeyi düşünüyorum. Ama bunlar bildiğiniz gibi Vehhabi. Vehhabi bir ailenin gene Vehhabi olan kızıyla, Sünniliği kabul etmeden evlenebilir miyim? Teşekkür ederim. (İsmim mahfuz kalsın lütfen)

Vehhabilik ve Vehhabiler

"Vehhâbîlik"; dinde akla, tefsire ve te'vile yer vermemek... Tevhid akidesini yalnızca ‘Amelî Tevhid’ diye anlamak... Müslümanları tekfir etmek!.. Onları müşrik sayarak silah çekmek... Halîfe'ye isyan etmek... İslâm âlemine Batılıların teşviki ile ve onların işine yarayacak bir fitne sokmak... Medeniyet eserlerini, kültürel mirası tahrip etmek gibi yanlış ve sapıklıklarla dolu bir anlayıştır.

Vehhabiler;

- Tarikat ve tasavvuf erbabını da müşrik sayarlar. Halbuki bu tasavvuf tarikatlarının, her seviyede insanı ve kitleleri nasıl bir îmân ve ahlâkî nizamla, ‘kâmil insan’ idealine göre yetiştirdiklerini…

- İlim-irfan, kültür ve san'atın gelişmesine nasıl yardımcı olduklarını…

- Faziletli insanlarla içtimâi ve iktisâdi (Sosyal ve ekonomik)hayatı nasıl düzene-intizama soktuklarını ya görmemek veya kasten inkâr etmek demek olur.[Bolay, Süleyman Hayri, Felsefi Doktrinler Sözlüğü])

***

Son asrın büyük âlimlerinden Mehmed Zihni Efendi merhum da, Nîmet-i islâm isimli muhalled eserinin "Şirk sebebiyle evlenilmesi haram olan kadınlar" bahslnde, "Bâtıniyye" kelimesinden çıktığı (1) numaralı dip notta şu dikkat çekici açıklamaya yer veriyor. Lütfen tekrar tekrar okuyunuz.

(1) "Bâtıniyye ki, onlara; Tâ'limiyye, İsmâlllyye, Ibâhiyye... dahi denir. İmâm Gazâlî’nin (rh.) eserlerinden olup, bu Fakîr’in izahları ile terceme edilmiş ve iki kere basılmış bulunan ‘el-Münkızü Mlne'd-Dalâl’ tercemeslnde ve ‘Sefîne-i Râgıb’da açıklanmıştır.

Son asırlarda onlar, ‘Vehhâblyye’ ismini almışlar ve din kisvesi içinde öteden beri dinsiz ve din ehline ihanet edici bulunagelmişlerdir."[Osmanlıca baskı, s. 1211]

***

Demek ki neymiş efendim; müşrikler gibi evlenilmesi haram olan zümrelerden biri de Vehhabiler'miş... Evlenilmesi caiz olmayan ve müşrik hükmünde olan bu ve benzeri güruhun tabiidir ki kestikleri de yenmez.

Oysa Ehl-i Kitab'ı (Yahudi ve Hıristiyanları) düşünün; birinin 'İsa Allah'ın oğludur' dediğini, öbürünün de 'Üzeyir Allah'ın oğludur' diye söylediğini yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Onlara kız vermesek de, kendilerinden kız alabiliyoruz. Ayrıca kestiklerini yemek de caizdir.

Tehlikenin büyüklüğünü, bu gürûhun sapıklığının derecesini varın artık siz hesap edin!

Onun için, 'Aman dikkat!' diyor, başka bir şey ilave etme gereği duymuyorum.

***

Hasılı; Vehhabilerle ilgili yazılacak-çizilecek-söylenecek elbette ki çok şey var... Ama sanırım bu kadarı, sizin sorunuzun cevabı için yeterlidir.

Selam ve muhabbetler...

Allah'a emanet olun.

Vehhabiler, Vehhabilik, Bâtıniyye, Şirk sebebiyle evlenilmesi haram olan kadınlar, Mehmed Zihni, Nîmet-i İslâm,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU