İçki satıla dükkan

içki satılan dükkandan bir şey satın alınabilirmi o dükkanda çalışılabilirmi*

Alkollü içki satışı yapılan yerlerden helâl olan şeyleri satın almak caizdir, haram olmaz.

Fakat bulunduğumuz yerde alış-veriş yapabileceğimiz başka düzgün ve müsait yerler varsa, ihtiyaçlarımızı oralardan gidermemiz daha iyi ve daha uygun olur.

Bu tutumuzla söz konusu işletmelere maddi açıdan destek olmamış, şüpheli durumlardan da uzak durmuş oluruz. Ayrıca bkz. http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-333.html

***

Oralarda çalışma meselesine gelince…

Gayet tabii ki en uygunu hiç içki bulunmayan, alkollü maddeler satılmayan bir yerde çalışmanız… O bakımdan daha iyi ve daha münasip bir yer bulur bulmaz oradan ayrılmanızdır. Bu gerçekleşinceye kadar da, en azından müessesenin içki bulunmayan reyonlarıda hizmet vermeye çaba göstermeniz uygun olur. Nitekim Mecelle hukukumuzda bu söylediklerimiz teyid eden şu kaideler meşhurdur:

- "Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur."

Yâni, iki zarar karşısında kalınırsa, kolay ve zararca hafif olanı tercih olunur. Bir başka ifadeyle, iki şer/kötülük bir yerde toplanınca en hafifi tercih olunur. Meselâ:

Bir kimsenin elindeki yüz lira kıymetindeki incisi düşüp de diğerinin on lira kıymetindeki tavuğu yutsa, incinin sahibi on lira verip tavuğu satın alır.

- "Zararı eşedd, zararı ehaff ile izâle olunur."

Meselâ: Bir kimse diğer birinin ağacını gasb ederek inşa etmekte olduğu binanın bir tarafına koymuş olsa, eğer binanın kıymeti gasb olunan ağacın kıymetinden çok ise, gasb eden, ağacın kıymetini vererek ağaca sahip olur. Her ne kadar sahibi¬nin rızası olmadığı halde ağaca sahib olması zarar ise de, bina yıkılarak ağacın sahibine verilmesi bina sahibi olan gâsıb hakkında daha büyük zarar olduğundan, ‘zarar-ı eşedd’in, zarar-ı ehaf ile izalesi’ kaidesi îcâbınca gasb ettiği ağacın kıymetini vererek, temellük eder.

- "İki fesat tearuz ettiğinde ehaffı (daha hafif olanı) irtikab ile azâmının (daha büyük olanının) çaresine bakılır."

Meselâ: Bir mahallede yangın zuhur etmesi sebebiyle bir kimse, sahibinin izni olmayarak bir evi yıkıp orada yangın sönmüş olsa, eğer veliyyü’l-emr’in, yâni; mahalli idare amirinin emri ile yıkılmış ise tazmin ettirilmez. Çünkü yangının etrafa sirayetinden hâsıl olacak zarar, o ev sahibine evin yıkılmasından husûle gelecek zarara nisbetle çok büyük olacaktır. Burada yangının etrafa yayılması fesâdı ile evin yıkılıp ev sahibinin zarar görmesi fesâdı karşılaşmış olduğundan, hafif olan ikinci fesat irtikab olunmak suretiyle daha büyük olan birinci fesâdın çaresine bakılmış ve yangının önüne geçilmiş olur.

alış-veriş, Alkollü içki, dükkan, satın, alınabilir mi, çalışılabilir mi, Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU