Akika ve erkekle kadının islamiyette eşit olması

daha önce sormuş olduğum sorunun cevabında erkek ile kadınların islamiyette ayrı ayrı önem taşıdığını deliller ile beraber izah etmiştiniz Allah razi olsun netice olarak kadın noksandır diye bir şey yok
peki akika kurbanında erkeğe 2 kıza 1 kurban kesilmesinin sebebi nedir bunun cevabınıda alabilirsem çok memnun olurum tşk.ederim

Sünnet öyle olduğu için… Her ne kadar bazılarınca, “Akikanın erkek çocuğa iki, kız çocuğa bir kesmek şeklinde erkek çocuğun kız çocuktan ayrı tutulması, dini bir anlayış değildir. Bu anlayış bidattir” dense de, onların söylediğinin aksine bu dahi sünnettir. Nitekim Hz. Aişe (r.anha) validemiz şöyle demiştir:

“Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun “akîka” olarak kurban etmemizi emretti.” [İbn Mâce, Sünen, Zebâih, Hadis no: 1515]

Ümmü Kürz (r.anha) anlatıyor: “Rasûlullah'ın (s.a.v.) şöyle söylediğini işittim: “Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban, kız çocuğu için bir kurban kesmek gerekir. (Kurbanlığın) erkek veya dişi olması fark etmez.” [Ebû Dâvud, Sünen, Edâhî 21, Hadis no: 2834, 2835, 2836; Tirmizî, Sünen, Edâhî 17, Hadis no: 1516; Nesâî, Sünen, Akîka 3, Hadis no: 7, 165]

Ayrıca şunu da unutmamak lazım; İslâm'dan önceki Câhilî Arap toplumunda sadece erkek çocuklar için kurban kesilirdi. Kız çocukları için böyle bir merâsim söz konusu değildi. İslâm bu değişikliği yaparak kız çocuklarına da değer verilmesini sağlamıştır.

***

Yukarda zikri geçen hadislerden âlimlerimizin çıkarttıkları hükümler

1. Bu hadisler, kesilecek akîka kurbanının erkek ve kız çocuklar için farklı olmasını gösteriyor. Erkek çocuğa iki kurban, kız çocuğa bir kurban. Ayrıca oğlan için kesilecek kurbanlardan her ikisinin de kurbanda aranan şartları haiz olması, birinin tam kurbanlık, diğerinin gerekli şartlardan eksik olmaması istenmektedir. Her ikisi de normal kurbanlık hayvandan olmalıdır.

2. Bu hadisle amel ederek, oğlan için iki koç kesilmesine hükmeden ulemâ, rivayetlerin de dışına çıkarak bazı delillerle kendi görüşlerini takviye ederler. Derler ki: “Şeriatımız mirasta, şehadette, diyanette, kadınlara yarım hükmeder.”

3. Hadisin zâhiri akîka kurbanı kesmenin “vacip” olduğunu ifade ediyorsa da, âlimlerimiz bu mesele hakkında gelen başka rivayetleri de esas alarak vacip dememiştir. Sadece Zâhiriye mezhebi akîka'nın vacip olduğuna hükmetmiştir. Şâfiî, Hanbelî ve Mâlikî mezhepleri bunun sünnet olduğuna; Hanefîler ise mubah ve nihayet mendub olduğuna hükmetmişlerdir.

***

Âlimlerin çoğunlukla benimsediği hükme göre, kız ve erkek için birer kurban da yeterlidir. Nitekim şu rivayetler de bunu göstermektedir. Başta sünnete harfi harfine uymakla tanınan Abdullah İbn Ömer (r.anhuma) olmak üzere pek çok büyüğün, erkek ve kız için birer koyun kestikleri görülmüştür.

Abdullah İbn Ömer’e (r.anhüma) ailesinden her kim bir akîka istemiş ise, ona mutlaka bir akîka vermiştir. Kız ve erkek, her çocuğu için birer koyun kurban ederdi. Urve İbnu'z-Zübeyr merhum da böyle yapardı. İmam Mâlik der ki: “Bana ulaştığına göre, Ali İbnu Ebî Tâlib (r. anh) da böyle yaparmış.” [Muvatta, Akîka 4, (2, 501)]

Bu rivayet, akîka kurbanının kız ve erkek çocuklar için birer koyun olacağına delil olmaktadır; çünkü İbn Ömer, Urve, Hz. Ali (r.anhum) gibi büyüklerin böyle yaptıklarını haber vermektedir.

Abdullah İbnu Abbâs (r.anhüma) anlatıyor: “Rasûlullah (s.a.v.), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.anhüma) için, akîka olarak birer koyun kurban etti.” [Ebû Dâvud, Edâhî 21, Hadis no: 2841]

Kız ve erkek çocuklar için birer kurban kesileceği kanaatinde olanlar, bu rivayeti esas almışlardır.

***

Son sözü son devrin büyük âlimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen merhuma bırakalım isterseniz... Meseleye noktayı o koysun.

“Kurbana elverişli olan hayvan akîkaya da yeterli olur. Erkek çocuk için bu kurban kesilebileceği gibi, kız çocuk için de kesilir. Bunlardan her biri için bir koyun kesilmesi yeterli olur. Erkek çocuk için iki kurban kesilmesi gereğini söyleyenler de vardır.” [Bkz. Büyük İslam İlmihali, Akika bahsi]

Demek ki erkek çocuklar için de akika olarak bir kurban kesilebilir, yeterlidir. Ancak hayrın-iyiliğin fazlasından zarar gelmeyeceğine, bilakis faydasının-sevabının-mükâfatının da o nisbette ziyadeleşeceğine göre, imkânı olanlar elbette ki iki kesebilirler, hatta kesmelidirler.

erkek, kadın, İslâmiyet, Akika, eşit, erkeğe 2, kıza 1 kurban,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU