Sorular | Soru sor

Abdestte vilâ

Bir bayan arkadaşın abdest alırken yer zaruretinden dolayı ayaklarını yıkamadığını ama daha uygun bir yere geçerek ayaklarını yıkayarak abdestini tamamladığını söylüyor.
Sorum şu, abdest alırken ayakların geç yıknaması caiz midir sakınca doğurur mu ?


Abdest alırken, yıkanmış uzvu kuruttuktan sonra diğerini yıkamak suretiyle alınan abdest mekruh olup sevabı eksilmekle birlikte geçerlidir. Yani abdest âzalarının yıkanmasına aralıksız devam etmek, âzalardan herhangi biri kurumadan diğerlerini yıkamak sünnettir. Sünneti terkin hükmü de kerahettir.

Abdest, ibâdete hazırlık manasında dinin emrettiği mühim bir ameldir. Farz ve sünnetleriyle-âdâbıyla bütünlük arzeder. Bu bakımdan bir organ kurumadan diğer organı yıkamak Hanefî ve Şâfiî mezheplerinde sünnet, Mâlikî ve Hanbelîlerde ise farz kabul edilmiştir. Buna "Vilâ" denir. Havanın sıcaklığı-soğukluğu-rüzgârlı oluşu sebebiyle yıkanan organın hemen kuruması vilâ’ya engel değildir. Abdesti bütünleştiren organların yıkanma¬sı ara verilmeden sürdürülür. Tâ ki araya yabancı bir fiil girmesin. [Bkz. Bilmen, Ö.N., Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1966, s. 78, md. 18]

Hulâsa, hiç bir özür yokken organları fasılalı yıkamak mekruhtur. Ama abdest suyunun ara yerde bitmesi ve su temin etmek için bir müddet geçirilmesi belli bir özre dayalı olduğundan kerahet sayılmamıştır. Ancak sizin sorunuzda olduğu gibi bir sıkıntıdan bahsedilmesi mazeret sayılabilir mi, üzerinde düşünmek gerekir. Zira ayaklar kadınlar hakkında görülmesi yasak olan organ (avret) değildir ki onları yıkamayı tehir etsin… Öyle değil mi? Mahremiyet sıkıntısı varsa şayet, daha abdestin başında diğer organlarını yıkarken düşünmesi gerekirdi. Lakin başka bir meşru mazeretten dolayı ise, tabii ki o ayrı değerlendirilir ve bu durum mekruh olmaktan çıkar.

Bu meselede gusül ve teyemmümdeki durum da böyledir. Sirâcü'l-Vehhâc ve Fetâvâ-yi Hindiye'de de aynı hususlar belirtilmiştir.

mekruh, Abdest, zaruret, yer, özür, vilâ, bir organ kurumadan diğer organı yıkamak, ayaklar, yıkanmış uzvu kuruttuktan sonra diğerini yıkamak,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

MollaCami.Com