Giyim

Sarı kırmızı renk elbise giyinmek erkeğe mekruh mu hayvan resimli elbise mekruh mu küçücük bi kısmında gözüksede mi hayvan figürü

İbn Amr İbni'l-As (r.anhümâ) anlatıyor: "Rasûlullah (s.a.v.) üzerimde sarıya boyanmış iki giysi görmüştü. Derhal:

- "Bunu giymeni annen mi sana emretti?" diye sordu. Ben:

- "Bunları yıkayayım mı, ey Allah'ın Rasûlü!" dedim.

- "Hatta yak onları!" buyurdular."

Bir rivayette de; "Bu, kâfirlerin kıyafetidir, sakın bunları giyme!" buyurdular" denmiştir. [Müslim, Sahih, Libas 27, Hadis no: 2077; Ebu Davud, Sünen, Libas 20, Hadis no: 4066, 4067, 4068; Nesaî, Sünen, Zinet 96, 8, 203, 204]

Sarı renge boyanmış elbisenin giyilip giyilmeyeceği âlimler tarafından münakaşa edilmiştir. Sadedinde olduğumuz hadis caiz görmeyenlere delildir.

Sahabe ve Tabiin'in cumhuru (r.anhum) bunun cevazına hükmetmiştir. İmam Ebu Hanife, İmam Şafiî ve İmam Mâlik (rahımehumullah) de cevaza hükmedenler arasında yer alır. İmam Malik, varid olan nehye binaen, bir başka renge boyanmış olanı sarıya tercih ettiğini söylemiştir. Sarı en ziyade dikkat çeken bir renk olduğu için İmam Malik'in; insanların çoklukla bulunduğu mahfillerde mekruh olacağına, evlerde, iş yerlerinde caiz olacağına hükmettiği de rivayet edilmiştir.

Rivayette, Rasûlullah'ın (s.a.v.) Abdullah İbn Amr'a (r.a.) "Bunu giymeni annen mi emretti?" demesi, sarı kıyafetin kadınlara hâs olduğuna delil kılınmıştır. Yasak, erkekler hakkında söz konusudur.

Ateşte yakılmasının emredilmesi; başkalarını da zecre, yasağın ciddiyetini ifadeye hamledilmiştir.

***

Hilal İbnu Amir (r.a.) babasından naklediyor: "Rasûlullah’ı (s.a.v.) Mina'da halka hitap ederken gördüm. Sırtında kırmızı bir bürde vardı ve katırının üzerinde idi. Hz. Ali (r.a.) de önüne durmuş, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin söylediklerini tekrarlıyordu." [Ebu Davud, Sünen, Libas 21, Hadis no: 4073]

Bu rivayet Rasulullah Efendimizin (s.a.v.) kırmızı renkli elbise giydiğine delalet etmektedir. Erkeklerin kırmızı giymesini hoş karşılamadığını ifade eden rivayetler de var. Bunlardan biri şöyledir: Benî Esed'den bir kadın anlatıyor:

"Bir gün, Rasûlullah’ın (s.a.v.) zevcelerinden Hz. Zeyneb'in yanında idim ve kızıl toprakla onun elbiselerini boyuyorduk. Biz bu işle meşgulken Rasûlullah (s.a.v.) çıkageldi. Ancak kızıl toprağı görünce geri döndü. Zeynep bu hali görünce, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin bunu mekruh addettiğini anladı ve derhal elbiselerini yıkadı ve bütün kırmızılığı örttü/giderdi. Efendimiz (s.a.v.) geri döndü ve aniden geldi. (Boyadan) hiçbir şey görmeyince içeri girdi." [Ebu Davud, Sünen, Libas 20, Hadis no. 4071]

Bu sebeple renk hususunda mezhepler ihtilaf etmiştir. Rivayetlerin değerlendirilmesi şöyledir:

Kırmızı renk erkekler için Hanefîlerce "mekruh"tur. Şafiî, Malikî gibi bazılarına göre de "mübah"tır.

***

Elbise üzerindeki canlı resmi çok küçük ve belirgin değilse şer’î açıdan bir mahzuru olmaz, giyilebilir. Net olmayınca resim hükmünü almaz. Ama takva yolunu tercih eden birilerinin, giymemesi daha güzeldir.

Üzerinde canlı, yani insan veya hayvan resmi bulunan elbiseyle namaz kılmak ise, tahrimen mekruhtur.

Paradaki, yüzükteki ve sair yerlerdeki resim, küçük olursa, yani yere koyunca, ayakta duran kimse, uzuvlarını ayırt edemezse, namaz mekruh olmaz.

Namazda insanın kalbini meşgul eden renkli şey, nakış, nakışlı seccade, resim, yazı ve benzerleri mekruhtur.

Üzerinde İslam harfleriyle yazılmış olan yazı, hatta bir harf bulunan seccadeyi yere sermek, tahrimen mekruhtur. Bunları, her ne için olursa olsun yere sermek, hakaret sayılmıştır.

mekruh, erkeğe, sarı, giyim, kırmızı, hayvan resimli elbise, küçücük, figür,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU